Prywatne domy opieki

Zmiany struktury demograficznej w ostatnich latach bardzo wpływają na rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych. Tego typu pomoc ma różny zakres i charakter, od drobnego wsparcia w codziennych czynnościach, aż po całodobową opiekę nad chorującym seniorem. Jednym z rozwiązań, które umożliwia zapewnienie starszej osobie opieki w takim stopniu, w jakim tego potrzebuje, są prywatne domy spokojnej starości. Domy opieki dla seniorów położone są często na obrzeżach i w okolicach dużych miast, co umożliwia starszej osobie przebywanie w przyjaznym, spokojnym otoczeniu, a jednocześnie takie położenie jest dogodne dla bliskich seniora, którzy mają możliwość odwiedzać go niedaleko swojego miejsca zamieszkania. 
 
Tego typu ośrodki opieki nad seniorami prowadzone są przez osoby prywatne o odpowiednich kwalifikacjach, w ośrodku jest także wykwalifikowany personel opiekuńczy i medyczny. Prywatne domy opieki często mają charakter kameralny, zapewniają pensjonariuszom rodzinną atmosferę, wsparcie oraz komfort. Bardzo ważnym aspektem tej formy opieki nad seniorem jest to, że pobyt w domu opieki stwarza także możliwości rozwoju pasji i zainteresowań seniora, wspiera jego aktywność i w dużym stopniu zapobiega nudzie i bezczynności, które negatywnie wpływają na samopoczucie starszych osób. W prywatnych ośrodkach zwykle jest około 20-30 miejsc, dzięki czemu rezydenci mają możliwość nawiązywania i budowania trwałych relacji w grupie.
 
Prywatne ośrodki opiekuńcze przeznaczone są dla seniorów o różnym stopniu samodzielności. Profile działalności i specjalizacji domów seniora są różne. Niektóre z nich przyjmują jedynie osoby zdolne do samoobsługi, wymagające jedynie drobnej pomocy na codzień. Wiele z nich przystowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Inne, bardziej wyspecjalizowane ośrodki, mają także możliwość przyjmowania osób z chorobami otępiennymi i schorzeniami neurologicznymi. Wszystkie działające zgodnie z prawem prywatne domy pobytu dla seniorów posiadają wpis do odpowiedniego rejestru urzędów wojewódzkich.