Osiedla senioralne

Osiedla senioralne to miejsca, w których możliwe jest zarówno zachowanie samodzielności i prywatności, jak i korzystanie z niewielkiej, nienarzucającej się pomocy w takim tylko stopniu, w jakim starsza osoba tego potrzebuje. Generalnie takie rozwiązanie pozwala zapewnić seniorom wysoki komfort, ale też bezpieczeństwo i wsparcie w wyjątkowych sytuacjach. Zamieszkiwanie na osiedlu senioralnym to koncepcja dla tych osób starszych, które potrzebują pewnych udogodnień, ale jednocześnie są i chcą być niezależne oraz cieszą się względnie dobrym zdrowiem (nie potrzebują stałej opieki). Osiedla dla seniorów powstają jako nowe, samodzielne kompleksy lub w wyniku odpowiedniej adaptacji już istniejących miejsc.
 
Apartamenty dla seniorów charakteryzują się wysokim standardem oraz przystosowaniem typowo z myślą o starszych osobach. Osiedla senioralne pozbawione są zatem barier architektonicznych, na miejscu znajdują się elementy infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjnej, często także punkt pomocy medycznej czy sala rehabilitacyjna. Seniorzy mają możliwość korzystania także z usług asystentów, pomagających seniorowi w czynnościach dnia codziennego. Koszty pobytu uzależniony jest od szeregu czynników, głównie standardu zakwaterowania i zakresu usług dodatkowych.
 
Koszty zamieszkiwania na osiedlu dla seniorów zaczynają się od kwot porównywalnych z opłatą za pobyt w domu opieki. Wybierając opcję najbardziej odpowiednią dla konkretnej osoby, należy wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby seniora, jego stan zdrowia oraz stopień samodzielności. Wybór powinien paść na taką formę wsparcia, która zapewni seniorowi taki zakres pomocy, jakiego potrzebuje, jednocześnie nie ograniczając go i nie wyręczając zanadto. Odpowiedni balans między dbałością o bezpieczeństwo a umożliwieniem relatywnie największej samodzielności przyczyni się do utrzymania komfortu życia i dobrego samopoczucia seniora.